Mae Trac yn falch o bweru recriwtio ar gyfer

GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau

Gwybodaeth

Ein nod yw cynorthwyo GIG Cymru trwy greu sefydliad cydwasanaethau pwrpasol sydd â hunaniaeth unigryw, sydd:

• yn rhannu safonau gweithredu cyffredin yn unol â’r arferion gorau.

• yn ddigon mawr i fanteisio ar arbedion maint a phŵer prynu wrth wella ansawdd

• yn meddu ar ethos gofal cwsmeriaid rhagorol ac yn canolbwyntio ar ansawdd gwasanaethau.

Mae darparu gofal rhagorol i gwsmeriaid wrth wraidd ein gwasanaethau i unigolion a chymunedau. Rydym yn ymrwymedig i feithrin ymagwedd gadarnhaol at wasanaethau cwsmeriaid, lle rydym yn ymdrechu i ragori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid bob tro a chreu amgylchedd lle mae gwasanaethau cwsmeriaid yn elfen greiddiol o sut rydym yn rheoli ac yn darparu’r gwasanaethau hyn.

I’n helpu i sicrhau bod ein gwasanaethau’n gwella’n barhaus er mwyn diwallu anghenion ein defnyddwyr, rydym yn adolygu perfformiad trwy drafod â’n cwsmeriaid a llunio adroddiadau perfformiad unigol gyda phob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth. Rydym yn sefydliad ymroddgar sy’n cefnogi cyrff statudol GIG Cymru drwy ddarparu ystod gynhwysfawr o swyddogaethau a gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel ac sy’n canolbwyntio ar y cwsmer

Cysylltu

Address
NHS Wales Shared Services Partnership
4-5 Charnwood Court
Heol Billingsley
Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ
Contact Number
01443 848585

Darganfod rhagor

Swyddi Gwefan
Statws y swydd wag: Closed

COVID-19 Vacancy

Cyf: 043-ACS001-0122 ID y swydd wag: 3215615

Senior ATO Production/QA

Closed for applications on: 28-Ion-2022 00:00

Statws y swydd wag: Closed COVID-19 Vacancy

Closed for applications on: 28-Ion-2022 00:00

Ddim yn derbyn ceisiadau mwyach

Ymddiheuriadau, ond nid yw'r swydd wag hon yn derbyn ceisiadau mwyach.

Gallwch chwilio am swyddi tebyg ar fwrdd swyddi'r cyflogwr, neu fynd i'n bwrdd swyddi cenedlaethol Health Jobs UK.