Mae Trac yn falch o bweru recriwtio ar gyfer

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwybodaeth

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 372,320 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acìwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Meddygfeydd Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd, Optometryddion a safleoedd eraill.

Cysylltu

Address
Glien House
Cillefwr Industrial Estate
Johnstown
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3RB
Contact Number
0300 303 6138

Darganfod rhagor

Swyddi Gwefan
Statws y swydd wag: Closed
Cyf: 100-NMR528-1021 ID y swydd wag: 3459800

Nyrs Seiciatreg Gymunedol

Closed for applications on: 8-Chw-2022 10:42

Statws y swydd wag: Closed

Closed for applications on: 8-Chw-2022 10:42

Ddim yn derbyn ceisiadau mwyach

Ymddiheuriadau, ond nid yw'r swydd wag hon yn derbyn ceisiadau mwyach.

Gallwch chwilio am swyddi tebyg ar fwrdd swyddi'r cyflogwr, neu fynd i'n bwrdd swyddi cenedlaethol Health Jobs UK.