Trac proudly powers the recruitment for

Betsi Cadwaladr University Health Board

About

Betsi Cadwaladr University Health Board is the largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health and acute hospital services for a population of around 676,000 people across the six counties of North Wales (Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham) as well as some parts of mid Wales, Cheshire and Shropshire.

The Health Board employs around 16,500 staff and has a budget of around £1.2billion. It is responsible for the operation of three district general hospitals (Ysbyty Gwynedd in Bangor, Ysbyty Glan Clwyd near Rhyl, and Wrexham Maelor Hospital) as well as 22 other acute and community hospitals, and a network of over 90 health centres, clinics, community health team bases and mental health units. It also coordinates the work of 121 GP practices and NHS services provided by North Wales dentists, opticians and pharmacies.

If you have difficulty applying online, please contact Careers Wales on freephone 0800 100 900.


 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, ac mae’n darparu amrediad llawn o wasanaethau ysbyty llym, cychwynnol, cymunedol ac iechyd meddwl i boblogaeth o tua 676,000 ar draws chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) yn ogystal â rhai rhannau o ganolbarth Cymru, Swydd Caer a Swydd Amwythig.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi tua 16,500 aelod o staff ac mae ganddo gyllideb o oddeutu £1.2biliwn. Mae’n gyfrifol am redeg tri ysbyty cyffredinol dosbarth (Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ger Y Rhyl, ac Ysbyty Maelor Wrecsam) yn ogystal â 22 ysbyty llym a chymuned arall, a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, canolfannau timau iechyd cymunedol ac unedau iechyd meddwl. Mae hefyd yn cydlynu gwaith 121 meddygfa a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr Gogledd Cymru.

Os cewch drafferthion i ymgeisio ar lein, cysylltwch â Gyrfa Cymru ar rhadffôn 0800 100 900.

Contact

Address
Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW
Contact Number
01745 448400

Find out more

Jobs Website
Vacancy status: Closed
Ref: 050-ACS805-0822 Vacancy ID: 4411638

Health Care Support Worker

Closed for applications on: 22-Aug-2022 00:00

Vacancy status: Closed

Closed for applications on: 22-Aug-2022 00:00

No longer accepting applications

Sorry, this vacancy is no longer accepting applications.

You can search for similar jobs on the employer's job board, or visit our national jobs board Health Jobs UK.