Mae Trac yn falch o bweru recriwtio ar gyfer

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gwybodaeth

Ar 1 Ebrill 2019, newidiodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ei enw. Bellach, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw ei enw wedi iddo gymryd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn awr yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, a gwasanaethau ysbyty ac iechyd meddwl i'r 450,000 o bobl sy'n byw ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

A ninnau mewn lleoliad delfrydol rhwng Caerdydd - prifddinas Cymru - i'r de, tref arfordirol Porthcawl i'r gorllewin, a golygfeydd syfrdanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r gogledd, rydym yn gweithredu o fewn cymuned fywiog, gyda hanes a threftadaeth gyfoethog.

Bydd gwasanaethau’n parhau i gael eu darparu ar draws rhwydwaith o Glinigau Cymunedol, Canolfannau Iechyd ac Ysbytai Cymunedol, gyda chymorth tri Ysbyty Cyffredinol Dosbarth sef Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Fe gewch chi groeso mawr os byddwch chi’n dod i weithio i ni yng Nghwm Taf Morgannwg, ynghyd â chyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol a gweithle clinigol sy’n arloesol ac sydd am wella canlyniadau clinigol.

Cysylltu

Address
Recruitment Team
Floor 4
Companies House
Crown Way
Cardiff
CF14 3UB
Contact Number
02920 905353

Darganfod rhagor

Swyddi Gwefan
Statws y swydd wag: Closed
Cyf: 110-NMR617-1122 ID y swydd wag: 4518142

Senior Staff Nurse - Emergency Department

Closed for applications on: 9-Rha-2022 00:01

Statws y swydd wag: Closed

Closed for applications on: 9-Rha-2022 00:01

Ddim yn derbyn ceisiadau mwyach

Ymddiheuriadau, ond nid yw'r swydd wag hon yn derbyn ceisiadau mwyach.

Gallwch chwilio am swyddi tebyg ar fwrdd swyddi'r cyflogwr, neu fynd i'n bwrdd swyddi cenedlaethol Health Jobs UK.