Trac proudly powers the recruitment for

Betsi Cadwaladr University Health Board

About

Betsi Cadwaladr University Health Board is the largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health and acute hospital services for a population of around 676,000 people across the six counties of North Wales (Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham) as well as some parts of mid Wales, Cheshire and Shropshire.

The Health Board employs around 16,500 staff and has a budget of around £1.2billion. It is responsible for the operation of three district general hospitals (Ysbyty Gwynedd in Bangor, Ysbyty Glan Clwyd near Rhyl, and Wrexham Maelor Hospital) as well as 22 other acute and community hospitals, and a network of over 90 health centres, clinics, community health team bases and mental health units. It also coordinates the work of 121 GP practices and NHS services provided by North Wales dentists, opticians and pharmacies.

If you have difficulty applying online, please contact Careers Wales on freephone 0800 100 900.


 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, ac mae’n darparu amrediad llawn o wasanaethau ysbyty llym, cychwynnol, cymunedol ac iechyd meddwl i boblogaeth o tua 676,000 ar draws chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) yn ogystal â rhai rhannau o ganolbarth Cymru, Swydd Caer a Swydd Amwythig.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi tua 16,500 aelod o staff ac mae ganddo gyllideb o oddeutu £1.2biliwn. Mae’n gyfrifol am redeg tri ysbyty cyffredinol dosbarth (Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ger Y Rhyl, ac Ysbyty Maelor Wrecsam) yn ogystal â 22 ysbyty llym a chymuned arall, a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, canolfannau timau iechyd cymunedol ac unedau iechyd meddwl. Mae hefyd yn cydlynu gwaith 121 meddygfa a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr Gogledd Cymru.

Os cewch drafferthion i ymgeisio ar lein, cysylltwch â Gyrfa Cymru ar rhadffôn 0800 100 900.

Contact

Address
Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW
Contact Number
01745 448400

Find out more

Jobs Website
Vacancy status: Open
Ref: 050-EA084-0323W Vacancy ID: 5100062

Switchboard Call Handler - BANK

Accepting applications until: 02-Apr-2023 23:59

Vacancy status: Open

Accepting applications until: 02-Apr-2023 23:59

Start your application

You must sign in to a Trac account before you can apply for this job.

Sign in

Login
By signing in you are acknowledging our privacy notice.

Create an account

Create your account and apply for your new job!

Create Account