Mae Trac yn falch o bweru recriwtio ar gyfer

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gwybodaeth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan. Sefydlwyd y Bwrdd Iechyd ar 1 Hydref 2009 ac mae’n cynnwys ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.

Rydym yn gyflogwr sy’n barod i newid, rydym yn ystwyth ac yn hyblyg a gallwn gynnig dulliau amrywiol o ran arferion gwaith un unol â’n Fframwaith Ystwyth Hybrid a’n Polisi Gweithio Gartref.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi dros 13,000 o staff ac mae dwy ran o dair ohonynt yn ymwneud â gofal uniongyrchol i gleifion.  Mae mwy na 250 o ymgynghorwyr a meddygon teulu, 6,000 o nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol a gweithwyr cymunedol perthynol mewn cyfanswm o dros 1000 o ysbytai.

Mae’r Cadeirydd, cyfarwyddwyr anweithredol, y Prif Weithredwr a chyfarwyddwyr eraill yn arwain y Bwrdd Iechyd.  Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn cefnogi’r Bwrdd.

Cymerwyd o http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/hafan”

Cysylltu

Address
Llanfrechfa Grange Hospital
Llanfrechfa
Cwmbran
Monmouthshire
NP44 8YN
Contact Number
02920 905353

Darganfod rhagor

Swyddi Gwefan
Statws y swydd wag: Closed
Cyf: 040-BQMN009-0922 ID y swydd wag: 4601637

Bank Registered MH/LD Nurse

Closed for applications on: 16-Tach-2022 08:59

Statws y swydd wag: Closed

Closed for applications on: 16-Tach-2022 08:59

Ddim yn derbyn ceisiadau mwyach

Ymddiheuriadau, ond nid yw'r swydd wag hon yn derbyn ceisiadau mwyach.

Gallwch chwilio am swyddi tebyg ar fwrdd swyddi'r cyflogwr, neu fynd i'n bwrdd swyddi cenedlaethol Health Jobs UK.